Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 08 jaan 2020 11:00:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Tallinna Sadama uue kruiisiterminali ehitab YIT
Tekst
Tallinna Sadam sõlmis lepingu YIT Eesti ASiga uue kruiisiterminali ehitamiseks
Tallinna  Vanasadamasse. Lepingu maksumus on 13,7 miljonit eurot, millele
lisandub tellija reserv 0,7 miljonit eurot ettenägematuteks lisatöödeks. Uus
kruiisiterminal valmib juulis 2021.

Sõlmitud lepingu järgi rajatakse 3-korruseline terminalihoone netopinnaga ca
4000 m(2), jalakäijate promenaadi ala, laste mänguväljak ja parkimiskohad.

Multifunktsionaalne   ja  keskkonnasõbralik  kruiisiterminal  ehitatakse
Vanasadamasse olemasolevate kruiisikaide vahetusse lähedusse. Nii terminali
sise- kui ka välisarhitektuuris keskendutakse võimalikult keskkonnasäästlike
lahenduste  ja  materjalide kasutamisele. Hoones kasutatakse merekütet ja
päikesepaneelidest  saadavat energiat. Hoone mahutab kuni 2000 inimest ja
väljaspool kruiisihooaega on plaanis terminali hoones korraldada üritusi,
kontserte  ja  konverentse. Kruiisihooaeg kestab Tallinnas aprilli lõpust
oktoobrini. 2019. aastal külastas Tallinna Vanasadamat 338 kruiisilaeva ja 656
tuhat kruiisireisijat.

Terminali tehniline disain lähtub eelnevalt teostatud uuringust, kus selgitati
välja millised energiasäästlikud ja ökoloogiliselt jätkusuutlikud lahendused on
sobivad hoone ehituseks Põhjamaa kliimas, mis võimaldaks hoonet kasutada ka
väljaspool kruiisihooaega. Uuring teostati Green Cruise Port projekti raames,
mida kaasfinantseeris Euroopa Liit Interreg Baltic Sea programmi kaudu.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate
komplekse, mida läbis 2018. a 10,6 miljonit reisijat ja 20,6 miljonit tonni
kaupa.  Lisaks  reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte
laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab
parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab
multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust
Eestis  ja  offshore  projektides.  Tallinna  Sadama  gruppi  kuulub  ka
jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2018. a
müügitulu oli 130,6 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,4 miljonit eurot
ning puhaskasum 24,4 miljonit eurot.


Lisainfo:

Sirle Arro
Turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja
AS Tallinna Sadam
s.arro@ts.ee (mailto:s.arro@ts.ee)