Teate vaade
Ettevõte Resbud SE
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Avaldamise aeg 07 jaan 2020 21:21:11 +0200
Manused
resolutions_adopted_07_01_2020_uchwały_podjęte_07_01_2020.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta EUR - Euro
Pealkiri Teade aktsionäridele 7. jaanuaril 2020 kokku kutsutud erakorralise üldkoosoleku toimumise kohta.
Tekst
Tallinnas registreeritud Resbud SE juhatus teatab, et 7. jaanuaril 2020 toimus ettevõtte registrisse kantud erakorraline üldkoosolek, mis kutsuti kokku 13. detsembril 2019. Teave erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta avaldati emitendi veebisaidil ja 13. detsembri 2019. aasta kehtivas aruande numbris 47/2019.

Üldkoosolekul osalesid kaks aktsionäri - Tallinnas istuv AP ENERGOBAU OÜ, kellele kuulub 4,290 000 aktsiat, mis moodustab 23,70% aktsiakapitalist, ja Aleksei Petrov, kellel on 2 788 000 aktsiat, mis moodustab 15,40% aktsiatest. kapitali. Erakorralisel üldkoosolekul esindatud aktsiate koguarv oli 7 078 000 aktsiat, mis moodustas 39,10% aktsiakapitalist. Täna peetud erakorraline üldkoosolek oli pädev vastu võtma resolutsioone, sõltumata esindatud häältest, kuna see oli teine ​​koosolek sellise koosoleku päevakorraga. Esimene, 25. novembril 2019 kokku kutsutud koosolek polnud kvoorumi puudumise tõttu pädev resolutsioone vastu võtma

Kõik 7. jaanuaril 2020 erakorralise üldkoosoleku otsused võeti vastu ühehäälselt.

Emitent esitab koosolekul vastu võetud otsused.