Teate vaade
Ettevõte Arco Vara AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 29 nov 2019 12:50:02 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Arco Vara 2020. aasta finantskalender
Tekst
Arco Vara AS avaldab 2020. aastal konsolideeritud finantstulemused järgmistel
kuupäevadel:

13.02.2020:  2019. aasta IV kvartali auditeerimata vahearuanne
02.04.2020:  2019. majandusaasta auditeeritud aruanne
30.04.2020:  2020. aasta I kvartali auditeerimata vahearuanne
30.07.2020:  2020. aasta II kvartali auditeerimata vahearuanne
29.10.2020:  2020. aasta III kvartali auditeerimata vahearuanne.


Kristel Tumm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4662
kristel.tumm@arcovara.com (mailto:kristel.tumm@arcovara.com)