Teate vaade
Ettevõte AS MERKO EHITUS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 26 nov 2019 13:40:50 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Muudatus kontserni tütarettevõtte nõukogus (AS Merko Ehitus Eesti)
Tekst
ASi Merko Ehitus kontserni kuuluva AS Merko Ehitus Eesti nõukogu liige Teet
Roopalu on teavitanud ASi Merko Ehitus kontserni juhatust oma soovist vähendada
oma töökoormust ja sellest tulenevalt taanduda nõukogu liikme kohalt alates 1.
jaanuarist 2020. Vastavalt ASi Merko Ehitus juhatuse otsusele jätkab AS Merko
Ehitus Eesti nõukogu alates 1. jaanuarist 2020 kolmeliikmelisena: Andres Trink
(nõukogu esimees), Tõnu Toomik ja Martin Rebane.

ASi Merko Ehitus juhatus tänab Teet Roopalu pikaaegse panuse eest kontserni
suurima tütarettevõtte, ASi Merko Ehitus Eesti juhtimisse. Teet Roopalu jätkab
ASi Merko Ehitus kontserni nõukogu liikmena, kuhu kuuluvad lisaks Toomas Annus
ja Indrek Neivelt. Samuti jätkab Teet Roopalu AS Riverito ja OÜ Järvevana
juhatuse liikmena ning AS Kapitel nõukogu liikmena.

Andres Trink
Juhatuse esimees
AS Merko Ehitus
Telefon: +372 650 1250
E-mail: andres.trink@merko.ee (mailto:andres.trink@merko.ee)

AS Merko Ehitus (group.merko.ee (https://group.merko.ee/)) kontserni kuuluvad
Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning
Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on
kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2018. aasta lõpu
seisuga andis kontsern tööd 764 inimesele ning ettevõtte 2018. aasta müügitulu
oli 418 miljonit eurot.