Teate vaade
Ettevõte AS Tallink Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 25 nov 2019 18:00:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS-i Tallink Grupp laenukohustuste muutused
Tekst
AS Tallink Grupp sõlmis täna 60 miljoni euro suuruse korduvkasutusega
laenulimiidi lepingu (revolving credit facility). AS Swedbank'i poolt antud laen
kannab Euriboril baseeruvat muutuvat intressimäära ja on tagasimaksete
lõpptähtajaga 4 aastat.

Laenu võib võtta kasutusele finantseerimisvajaduste katmiseks vastavalt
ettevõtte vajadusele. Sõlmitud laenuleping tugevdab Tallink Grupi
likviidsuspuhvreid.

Laenu garanteerib AS Tallink Grupp tütarettevõte Baltic SF VII Ltd. ning laenu
tagatisteks on nimetatud tütarettevõttele kuuluv laev Silja Europa.


Veiko Haavapuu
Finantsdirektor

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn, Estonia
E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee