Teate vaade
Ettevõte AS Inbank
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 06 nov 2019 07:55:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Inbank AS plaanib allutatud võlakirjade emissiooni
Tekst
Inbank AS plaanib allutatud võlakirjade emissiooni kogumahuga 8 miljonit eurot
lunastamistähtajaga 10 aastat ennetähtaegse lunastamistähtajaga viie aasta
möödudes.

Allutatud võlakirjad on plaanis noteerida Nasdaq Tallinna börsi Balti
võlakirjade nimekirjas 2019. aasta lõpuks.
Võlakirjaemissiooni tingimused ja ajakava on sõltuvad Finantsinspektsiooni
heakskiidust.

Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb
Balti riikides ja Poolas ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias ja
Hollandis. Inbankil on enam kui 1700 aktiivset koostööpartnerit ning 519 000
aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna
börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Lisainfo:
Kärri Brewster-Palts
Inbank AS
Grupi turundusjuht
karri.brewster-palts@inbank.ee (mailto:karri.brewster-palts@inbank.ee)