Teate vaade
Ettevõte AS Tallink Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 05 nov 2019 09:30:00 +0200
Manused
TallinkGru-10002916171-en.pdf
TallinkGru-10002916173-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS-i Tallink Grupp 2019 oktoobri statistika
Tekst
AS Tallink Grupp vedas 2019. aasta oktoobris 800 828 reisijat, mida on 1,9%
võrra rohkem võrreldes eelmise aasta oktoobriga. Veetud kaubaveo ühikute maht
vähenes 6,8% võrra 34 191 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht kasvas
4,4% võrra 86 551 ühikuni.

2019. aasta oktoobris veeti AS-i Tallink Grupp laevadega reisijaid,
kaubaveoühikuid ja reisijate sõidukeid järgmiselt:

           Oktoober 2019  Oktoober 2018  muutus
-----------------------------------------------------------
 Reisijad        800 828     785 583   1,9%

 Soome-Rootsi      243 087     248 370  -2,1%

 Eesti-Soome       416 500     398 903   4,4%

 Eesti-Rootsi       74 309     75 251  -1,3%

 Läti-Rootsi       66 932     63 059   6,1% Kaubaveo ühikud     34 191     36 666  -6,8%

 Soome-Rootsi       7 542      7 602  -0,8%

 Eesti-Soome       20 997     23 220  -9,6%

 Eesti-Rootsi       4 215      4 289  -1,7%

 Läti-Rootsi        1 437      1 555  -7,6% Sõiduautod        86 551     82 882   4,4%

 Soome-Rootsi       10 284      9 608   7,0%

 Eesti-Soome       66 615     62 894   5,9%

 Eesti-Rootsi       4 328      4 781  -9,5%

 Läti-Rootsi        5 324      5 599  -4,9%

Veomahtude arengutele 2019. aasta oktoobris avaldasid mõju järgmised asjaolud:

SOOME - ROOTSI

Reisilaev Silja Symphony ei opereerinud liinil 2 päeva tehnilise rikke tõttu.


Veiko Haavapuu
Finantsdirektor

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee (mailto:veiko.haavapuu@tallink.ee)