Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 10 okt 2019 19:55:55 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri PRF: AS-i PRFoods tütarettevõtja osales Eesti Avamere Kalakasvanduste Ühistu asutamisel
Tekst
AS-i PRFoods tütarettevõtja Osaühing REDSTORM osales Eesti Avamere
Kalakasvanduste Ühistu asutamisel. Ühistu asutasid Osaühing REDSTORM, Hiiumere
Farm OÜ ning Avamere Kalakasvatus OÜ (Saaremere Kala AS on viimases samuti üheks
osanikuks). Ühistu eesmärgiks on toetada ja soodustada oma liikmete
kalakasvatamisega seotud majanduslikku tegevust ning tõsta seeläbi liikmete
konkurentsivõimet. Osaühing REDSTORM osamakse suurus tulundusühistu asutamisel
moodustab kolmandiku tulundusühistu 30 000 eurosest osakapitalist. Osaühingu
REDSTORM eesmärgiks tulundusühistus osalemisel on läbi ühistulise tegevuse
paremini ära kasutada ühistuliikmete avamere kalakasvatamisega seotud võimekusi
ja teadmisi ning saavutada sünergiat läbi ühise müügi- ja turundustegevuse.
Tulundusühistu asutamisel osalemine ei ole käsitletav tehinguna seotud isikuga
ja AS-i PRFoods kontserni juhatuse ning nõukogu liikmed ei ole tehingust muul
viisil isiklikult huvitatud börsireglemendi ?Nõuded emitentidele" punkt
7.11.2.4 mõttes.

Indrek Kasela

AS PRFoods
Juhatuse liige
Telefon: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee