Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 10 okt 2019 16:56:29 +0300
Manused
ASTallinna-10002874181-en.pdf
ASTallinna-10002874183-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri ASi Tallinna Sadam 2019 III kvartali reisijate- ja kaubaveo mahud
Tekst
2019. aasta III kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 4,3 miljonit tonni
kaupa ja 3,6 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga langes
kaubamaht 22,1% eelkõige vedellasti mahu languse mõjul. Reisijate arv kasvas
3,5% ja laevakülastuste arv 7,3% 2290 külastuseni. Kumulatiivne 9 kuu kaubamaht
vähenes 8,3% ja reisijate arv jäi eelmise aasta tasemele.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul ei ole vedellasti languses
midagi erakorralist, kuna see on eelkõige tingitud üldisest turu nõudluse
langusest tumedate naftasaaduste osas seoses järjest karmistuvate nõuetega
väävlisisalduse vähendamisele laevakütustes. ?Konkurents vedellasti osas on
jätkuvalt väga tihe ja äri projektipõhine ning  kvartaalsed mahud seetõttu
volatiilsed. Vedellasti langust aitab osaliselt kompenseerida puistlasti ligi
30%-line tugev kasv," põhjendas Kalm.

Reisijate arv kasvas kolmandas kvartalis eelkõige Tallinn-Helsingi ja Muuga-
Vuosaari liinide mõjul. Kokku suurenes Eesti ja Soome vaheline reisiliiklus 96
tuh reisija võrra ehk 3,5%. Esmakordselt on  eraldi liinina välja toodud ka
Muuga-Vuosaari, kus Eckerö ja Tallinki poolt juunis alanud sõidukitega reisijate
teenindamine on väga hästi käivitunud ja reisijate mahud on muutunud statistikas
oluliseks. Eesti ja Soome kesklinnast kaugemate sihtkohtade vahel reisijad
hindavad võimalust reisida soodsamalt ja vältida samas Tallinna ja Helsingi
ummikuid. Kruiisiäris saavutasime juba 9 kuuga uue rekordi - 641 tuh reisijat,
mis on 3000 reisijat enam kui eelmisel aastal kokku. ?Head meelt teeb, et
soomlastest  reisijate  arv  on taastunud ja kruiisireisijate huvi Eesti
külastamise vastu on taaskord rekordiline," märkis Valdo Kalm.

Eelnevates põhinäitajate aruannetes kajastati Muuga-Vuosaari liini reisijaid
liini "muud" koosseisus, sh I kvartalis 10 tuh reisijat (2018 I kv: 8 tuh) ja II
kvartalis 12 tuh reisijat (2018 II kv: 9 tuh).

2019. aasta III kvartali ja poolaasta kaubaveod lastiliikide lõikes ning
reisijate arv liinide lõikes on esitatud järgnevas tabelis:


              III kvartal III kvartal muutus 9 kuud 9 kuud muutus

                  2019    2018      2019  2018

 Kaubavood  lastiliikide
 lõikes
 (tuh tonni)          4 275    5 489 -22,1% 14 284 15 581 -8,3%

 Vedellast           1 116    2 596 -57,0%  5 161  6 877 -25,0%

 Ro-ro kaubad          1 352    1 315  2,8%  4 038  4 045 -0,2%

 Puistlast           1 246     979 27,3%  3 202  2 762 15,9%

 Kaup konteinerites        447     455 -1,9%  1 395  1 406 -0,8%

 Konteinerid TEU        56 340   56 184  0,3% 169 636 165 106  2,7%

 Segalast             111     144 -22,7%   485   490 -1,0%

 Mitte-mereline           3      0 699,2%    4    1 473,2% Reisijate  arv liinide
 lõikes (tuh inimest)      3 600    3 478  3,5%  8 297  8 305 -0,1%

 Tallinn-Helsingi        2 779    2 730  1,8%  6 747  6 756 -0,1%

 Tallinn-Stockholm        299     301 -0,9%   715   793 -9,8%

 Muuga-Vuosaari          56      9 509,7%   78   27 194,7%

 Tallinn-Peterburi         31     32 -0,4%   59   63 -6,0%

 Kruiisireisijad
 (traditsiooniline)        400     380  5,2%   641   624  2,7%

 Muud               35     26 35,3%   57   43 31,6% Laevakülastuste arv      2 290    2 135  7,3%  5 961  5 811  2,6%

 Kaubalaevad           453     470 -3,6%  1 357  1 298  4,5%

 Reisilaevad (sh Ro-Pax)    1 627    1 460 11,4%  4 268  4 171  2,3%

 Kruiisilaevad
 (traditsioonilised)       210     205  2,4%   336   342 -1,8%

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate
komplekse, mida läbis 2018. a 10,6 miljonit reisijat ja 20,6 miljonit tonni
kaupa.  Lisaks  reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte
laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab
parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab
multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust
Eestis  ja  offshore  projektides.  Tallinna  Sadama  gruppi  kuulub  ka
jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2018. a
müügitulu oli 130,6 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,4 miljonit eurot
ning puhaskasum 24,4 miljonit eurot.Täpsem statistika reisijate rahvuse, soo ja
liinide  lõikes  kuude  kaupa  on  jälgitav  Tallinna  Sadama kodulehel:
http://ts.ee/statistika


Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)