Teate vaade
Ettevõte EfTEN Real Estate Fund III AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 09 okt 2019 08:15:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 30.09.2019
Tekst
EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 30.09.2019 oli
16,24 eurot. NAV suurenes septembris 0,8%. EPRA aktsia puhasväärtus
(raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja
intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli 30.09.2019 seisuga
17,29 eurot. EPRA NAV suurenes septembri jooksul 0,7%.

EfTEN Real Estate Fund III AS teenis septembris 787 tuhat eurot müügitulu, mis
on kuu varasemaga võrreldes 4 tuhat eurot vähem. Fondi EBITDA oli septembris
636 tuhat eurot (augustis 646 tuhat eurot).

Fondi puhaskasum on 2019. aasta septembris 554 tuhat eurot (augustis: 445 tuhat
eurot). Oluline puhaskasumi kasv tuli peamiselt intressiderivatiivi lepingu
õiglase väärtuse muutuse kasumist.

Selle aasta üheksa kuu jooksul on EfTEN Real Estate Fund III AS teeninud 7,0
miljonit eurot müügitulu (10% ja 0,7 miljonit eurot rohkem kui eelmisel aastal
samal perioodil). Fondi EBITDA on selle aasta esimese üheksa kuu jooksul kokku
5,5 miljonit eurot (10% ja 0,5 miljonit eurot rohkem kui eelmisel aastal samal
perioodil).

Lähtudes fondi dividendipoliitikast, mis näeb ette, et vabast rahavoost
tasutakse minimaalselt 80% aktsionäridele dividendideks, saaks fond 2019. aasta
esimese üheksa kuu kasumilt maksta dividende kokku 1,9 miljonit eurot (46 senti
aktsia kohta).

EfTEN Real Estate Fund III AS-i kontodel on septembri lõpu seisuga 14 miljonit
eurot investeerimata omakapitali. Investeerimiseks sobilike projektide leidmine
on fondi juhtkonna esimene prioriteet. Hortes Tähesaju ehitus on lõpetamisel
ning uus aianduskeskus avatakse peatselt.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud varade maht oli 30.09.2019
seisuga 130,3 miljonit eurot (31.12.2018: 108,5 miljonit eurot) ning omakapital
68,6 miljonit eurot (31.12.2018: 50,5 miljonit eurot).


Marilin Hein
Finantsjuht
Tel 655 9515
E-post: marilin.hein@eften.ee