Teate vaade
Ettevõte AS BALTIKA
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 08 okt 2019 17:18:43 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Informatsioon AS Baltika uue nõukogu liikme kohta
Tekst
AS Baltika aktsionäride 8. oktoobril 2019.a toimunud erakorraline üldkoosolek
valis ettevõtte nõukogu viiendaks liikmeks Kristjan Kotkase, kes töötab alates
selle aasta aprillikuust KJK Capital Oy õigusnõunikuna. Aastatel 2011-2019
töötas  Kotkas  advokaadibüroos  Cobalt  vandeadvokaadina.  Kotkasel  on
magistrikraadid õigusteadustes Tartu Ülikoolist ja University of Cape Town`ist.
Kristjan Kotkas kuulub KJK III Participations S.a.r.l, Rondebosch OÜ, Protea
Invest OÜ ja MTÜ Eesti Ragbi Liit juhatusse. Lisaks on Kotkas MTÜ Tallinna Kalev
RFC president. Kristjan Kotkas ei oma AS Baltika aktsiaid.

Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com (mailto:maigi.parnik@baltikagroup.com)