Teate vaade
Ettevõte AS BALTIKA
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Avaldamise aeg 08 okt 2019 12:15:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused
Tekst
AS BALTIKA aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus teisipäeval, 8.
oktoobril 2019. aastal algusega kell 10:30 Baltika Kvartali Moelaval, aadressil
Veerenni 24, Tallinn.

Koosolekul oli esindatud 49 993 303 aktsiat ehk 92,44% AS Baltika
hääleõiguslikest aktsiatest ja seega oli koosolek otsustusvõimeline


Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

1.       Uue nõukogu liikme valimine ja tasustamine


Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused:

1.       Uue nõukogu liikme valimine ja tasustamine

Valida aktsiaseltsi Baltika viiendaks nõukogu liikmeks KRISTJAN KOTKAS, kellele
maksta tasu aktsionäride 27.04.2015 korralise üldkoosoleku otsuse alusel.

Otsus võeti vastu 49 946 970 häälega, mis moodustab 99,91% registreerunud
häältest.


Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com (mailto:maigi.parnik@baltikagroup.com)