Teate vaade
Ettevõte AS Ekspress Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 07 okt 2019 08:30:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS EKSPRESS GRUPP VÕLAKIRJADE SUUNATUD EMISSIOON MAHUS 5 MILJONIT EUROT AS-i LHV VARAHALDUS POOLT HALLATAVATELE PENSIONIFONDIDELE
Tekst
AS  Ekspress  Grupp  emiteerib  5000 võlakirja  nimiväärtusega 1000 eurot,
intressimääraga 6% aastas ja lunastustähtajaga emissioonikuupäeva 8. aastapäev,
s.t. 7. oktoober 2027. Intressi makstakse kord aastas 7. oktoobril.

Võlakirjad  emiteeritakse suunatud emissioonina AS-i LHV Varahaldus poolt
hallatavatele pensionifondidele. 4. oktoobril 2019 sõlmis AS Ekspress Grupp
märkimislepingu pensionifondide (LHV Pensionifond XL, LHV Pensionifond L, LHV
Pensionifond M) nimel tegutseva AS-iga LHV Varahaldus kõikide emiteeritud
võlakirjade märkimiseks kogunimiväärtuses 5 miljonit eurot.

Võlakirjad on allutatud Ekspress Grupi poolt jaanuaris 2019 AS-ilt SEB Pank
võetud laenule, mille jääk seisuga 30. september 2019 on ligikaudu 13,4 miljonit
eurot. AS-il SEB Pank on eesõigusnõudega võlausaldaja ja võlakirjad on allutatud
AS-ilt SEB Pank võetud eelnimetatud laenule. Võlakirjad kujutavad endast
Ekspress Grupi tagatud võlakohustust aktsionäride ja seotud osapoolte ees.
Võlakirjad on täielikult tagatud OÜ Haep garantiiga. OÜ Haep 88% osaluse
omanikuks on AS-i Ekspress Grupp suuraktsionär Hans H. Luik.

Võlakirjade emiteerimisest saadud vahendite arvelt refinantseerib AS Ekspress
Grupp OÜ-lt Aktiva Finants (100% omanik Hans H. Luik) võetud laenu summas 3,2
miljonit  eurot  ja  kasutab  ülejäänud  1,8 miljonit  eurot  tulevasteks
investeeringuteks. OÜ-lt Aktiva Finants võetud laen kandis intressi 12% ning oli
kontserni  vaates  sildfinantseeringuks  2019. aastal  tehtud  suurematele
investeeringutele.  2019. aastal  on  kontsern  investeerinud  Läti  turul
tegutsevasse  piletimüügiplatvormi  SIA  Bi?eshu Parad?ze (bilesuparadize.lv
(https://www.bilesuparadize.lv/en/)) ja väliekraanide ettevõttesse OÜ Linna
Ekraanid  Eestis. Kontsern jätkab aktiivselt investeeringutega tugevdamaks
olemasolevaid  põhitegevusi  ja  toetamaks  kontserni  digitaalse  muutuse
läbiviimisel.

AS Ekspress Grupp registreerib võlakirjad Eesti väärtpaberiregistris. Võlakirjad
on vabalt võõrandatavad, kuid neid ei noteerita ning nendega ei kaubelda
avalikult turul.

Tehingut ei loeta olulist tähtsust omavaks NASDAQ Tallinna Börsi reglemendi osa
?Nõuded emitentidele" kohaselt. AS Ekspress Grupp kinnitab, et tema juhatuse ja
nõukogu liikmed ei ole muul viisil tehingust isiklikult huvitatud.


Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp
+372 669 8381
signe.kukin@egrupp.ee (mailto:signe.kukin@egrupp.ee)


AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab
veebimeedia  sisutootmist,  ajalehtede  ja  ajakirjade  kirjastamist  ning
trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. Ekspress Grupp, mis alustas oma
tegevust 1989. aastal, annab tööd 1700 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid
online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti
ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.