Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 02 okt 2019 18:10:59 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri PRF: Muudatus Saaremere Kala AS-i juhatuses
Tekst
AS-i PRFoods tütarettevõtja Saaremere Kala AS-i juhatuse liige Victoria Leigh-
Pearson esitas Saaremere Kala AS-i juhatuse ametikohalt tagasiastumise avalduse.
Saaremere Kala AS?i juhatus jätkab alates 11.10.2019 kaheliikmelisena koosseisus
Indrek Kasela ja Christopher Charles Leigh (kuni  11.10.2019 on juhatuse
liikmeks ka Ivari Vokk). Victoria Leigh-Pearson jääb seotuks AS-i PRFoods
Suurbritannia  ja  Põhja-Iiri  Ühendkuningriigis asuvate tütarettevõtjatega
vastavalt varem sõlmitud kokkulepetele ja jätkab sealsete äriühingute (Coln
Valley  Smokery Limited ja John Ross Jr. (Aberdeen) Limited) juhatustes
panustades nüüdsest veelgi aktiivsemalt nimetatud äriühingute jätkuvasse edusse
ja panna suuremat rõhku eksportturgude müügi arendamisele.
"John Ross Jr. on näidanud alates liitumisest AS PRFoods Grupiga väga häid
tulemusi just kasumlikkuses. Victoria Leigh-Pearson keskendub edaspidi John Ross
Jr. uue brändi- ja tootekontseptsiooni lansseerimisele, mille eesmärgiks on
tõsta John Ross Jr. ettevõte Suurbritannia juhtivate lõhetoodete tootjate hulka
ja suurendada meie tuntust ka mujal maailmas", ütles AS-i PRFoods juhatuse liige
Indrek Kasela.

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
Telefon: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee