Teate vaade
Ettevõte Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 02 okt 2019 14:35:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Baltic Horizon Fond viib lõpule osakute mitteavalikud pakkumised
Tekst
Baltic Horizon Fondi fondivalitseja Northern Horizon Capital AS on lõpetanud
uute osakute mitteavaliku pakkumise, kaasates 16,5 miljonit eurot. Kapitali
kaasamise kavatsusest seoses North Star ärikeskuse omandamisega teavitati
30.augustil 2019. Pakkumine oli suunatud peamiselt Balti riikide ja Põhjamaade
institutsionaalsetele investoritele. Osana kapitali kaasamisest sõlmis Northern
Horizon Capital AS osakute märkimislepingu 5 miljoni euro ulatuses North Star
ärikeskuse müüjaga UAB "Prosperus Strategic RE Fund".

Väljaantavad  osakud  esindavad  vähem kui 20% Baltic Horizon Fondi juba
kauplemisele võetud osakute arvust (12 kuulise perioodi jooksul), seega kavatseb
Northern Horizon Capital AS välja anda kokku 12,472,323 uut osakut, mis vastab
16,5 miljonile  eurole. Saadavat tulu kasutatakse uuteks investeeringuteks
kinnisvaraobjektidesse.

Uued osakud antakse välja kahes osas: 8,699,592 uut osakut antakse välja
4.oktoobril 2019 või sellele lähedasel päeval ja 3,772,731 uut osakut UAB-le
"Prosperus Strategic RE Fund" antakse välja vahetult peale North Star ärikeskuse
müügitehingu lõpuleviimist, eelduslikult 11.oktoobril 2019 või sellele lähedasel
päeval.

Uued osakud antakse välja hinnaga 1.3253 eurot osaku kohta, mis vastab osaku
viimasele puhasväärtusele.

Uute osakute väljalaskmise tulemusena suureneb Baltic Horizon Fondi osakute
koguarv Eesti väärtpaberite registris 100,915,202 osakult 113,387,525 osakuni.

Northern Horizon Capital AS kavatseb uued osakud noteerida Nasdaq Tallinna ja
Nasdaq  Stockholmi  börsidel,  esimeseks kauplemispäevaks 4.oktoobril 2019
väljaantavate osakute osas Nasdaq Tallinna börsil on 7.oktoober 2019 või sellele
lähedane päev ning Nasdaq Stockholmi börsil 8.oktoober 2019 või sellele lähedane
päev. Esimene kauplemispäev UAB-le "Prosperus Strategic RE Fund" väljaantavate
osakute osas Nasdaq Tallinna börsil on 14.oktoober 2019 või sellele lähedane
päev.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com (mailto:tarmo.karotam@nh-cap.com)
www.baltichorizon.com (http://www.baltichorizon.com)

 (http://www.baltichorizon.com)Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline
avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern
Horizon Capital AS.
Avaldamine:   GlobeNewswire,   Nasdaq   Tallinn,   Nasdaq   Stockholm,
www.baltichorizon.com