Teate vaade
Ettevõte AS Pro Kapital Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 26 sept 2019 17:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Teade võlakirjade lunastamisest
Tekst
AS Pro Kapital Grupp teatab, et on lunastamas 30 ?AS Pro Kapital Grupp võlakiri
09.2019" võlakirja ISIN EE3300110576 väljalaskehinnas kokku 300 000 eurot ning
esitanud Eesti Väärtpaberite Keskregistrile taotluse võlakirjade kustutamiseks
registrist.

Võlakirjad kandsid intressi 5% kalendriaastas. Iga võlakirja väljalaskehind oli
10 000 eurot ning võlakirjade lunastuspäev oli 24.09.2019.


Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel: 6144 920
Email: prokapital@prokapital.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=BQO638IF6HXTPGw9uu5aTwog4b8m9Hfr_3mJ
wfjh5E0QRCZsEdz4Cxgm6xr1iDE8Fof2I1GZrEbG3as0Aa5v-x0QN9p2mKkYz01XUnLN0cU=)