Teate vaade
Ettevõte AS LHV Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Uute aktsiate emiteerimine
Avaldamise aeg 26 sept 2019 08:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri LHV Groupi aktsiate pakkumise märkimistulemused
Tekst
Kolmapäeval, 25. septembril 2019 lõppes AS-i LHV Group märkimiste eesõiguse
vormis toimunud kuni 2 200 000 uue aktsia avalik pakkumine. Märkimisest võttis
osa 3789 investorit, märkides pakutavaid aktsiaid kokku 32,4 miljoni euro eest.

Emissiooni märkimisperiood algas 11. septembril 2019 kell 10.00 ning lõppes 25.
septembril 2019 kell 16.00. Ühe pakutava aktsia hind oli 11,50 eurot, millest 1
euro moodustas nimiväärtus ja 10,50 eurot ülekurss.

LHV nõukogu otsustas pakkumise jaotuse ning pakkumise raames emiteeritakse ja
jaotatakse 2 200 000 uut aktsiat. Uute aktsiate emiteerimise tulemusena saab LHV
aktsiakapitali suuruseks pärast aktsiakapitali suurendamise registreerimist
Eesti äriregistris olema 28 454 079 eurot ning aktsiatega esindatud hääleõiguste
koguarv on 28 454 079.

Kooskõlas prospektiga otsustas LHV nõukogu pakutavate aktsiate jaotuse järgmiste
põhimõtete järgi:

 * Pakutavaid aktsiad jaotati üksnes isikutele, kellele kuulus vähemalt üks LHV
  aktsiate märkimise eesõigus 25. septembri 2019 Nasdaq CSD arveldussüsteemi
  tööpäeva lõpu seisuga (Fikseerimispäev), ülejäänud korraldused tühistati;
 * Kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti;
 * Kõigile märkijatele, kellele kuulus Fikseerimispäeval vastava isiku poolt
  märgitud aktsiatega sama arv märkimise eesõigusi, jaotati täies mahus nende
  poolt märgitud aktsiad (Garanteeritud Jaotus);
 * Garanteeritud Jaotuse raames jaotati 3602 investorile 2 043 946 aktsiat, mis
  moodustab 93% pakkumise kogumahust;
 * Kõigile märkijatele, kes märkisid rohkem pakutavaid aktsiaid, kui neile
  kuulunud märkimisõiguste arv, jaotati aktsiaid proportsionaalselt neile
  kuulunud märkimisõiguste arvuga (nii palju kui matemaatiliselt võimalik),
  kuid mitte rohkem kui isiku poolt märgitud aktsiate arv (Täiendav Jaotus);
 * Täiendava Jaotuse raames jaotati 1479 investorile 156 054 aktsiat, mis
  moodustab 7% pakkumise kogumahust.

"LHV aktsionäride huvi olemasolevale aktsionäridele suunatud
aktsiaemissiooni vastu oli kõrge. Emissioonis osales 3377 olemasolevat
aktsionäri, kes märkisid kokku 24,7 miljoni euro ulatuses uusi aktsiaid. Samas
olid märkimise eesõigused eraldi kaubeldavad, mistõttu said märkimisõiguste
soetamise kaudu emissioonist osa võtta ka uued investorid, kes märkisid kokku
7,8 miljoni euro ulatuses uusi aktsiaid. Astusime edasi tugeva sammu oma
ärimahtude kasvatamiseks," kommenteeris LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu.

Investoritelt kaasatavat kapitali kasutab LHV esimese taseme omavahendite
koosseisus ärimahtude kasvuks, sealhulgas LHV Panga poolt plaanitud Danske Banki
Eesti eraklientide laenuportfellist koosneva käitise omandamiseks.

Uued aktsiad kantakse investorite väärtpaberikontodele eeldatavalt 1. oktoobril
2019 või sellele lähedasel kuupäeval (arvelduse ajal kannavad uued aktsiad
ajutist ISIN koodi). Uued aktsiad noteeritakse ja nendega kauplemine Nasdaq
Tallinna Börsi Balti Põhinimekirjas algab 14. oktoobril või sellele lähedasel
kuupäeval, pärast LHV aktsiakapitali suurendamise registreerimist Eesti
äriregistris.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV
Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle
420 inimese. LHV pangateenuseid kasutab üle 185 000 kliendi ja LHV hallatavatel
pensionifondidel on 177 000 aktiivset klienti.Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee (mailto:priit.rum@lhv.ee)