Teate vaade
Ettevõte AS Silvano Fashion Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Avaldamise aeg 23 sept 2019 14:50:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Aktsiakapitali vähendamise registreerimine äriregistris ja väljamaksed
Tekst
??

23. septembril 2019 kanti äriregistrisse AS-i Silvano Fashion Group
aktsiakapitali vähendamine 19. juunil 2019 toimunud aktsionäride erakorralise
koosoleku otsuse alusel.


Aktsionäride erakorralise koosoleku otsuse kohaselt otsustati vähendada AS-i
Silvano Fashion Group aktsiakapitali 3 600 000 euro võrra 7 200 000 eurolt
3 600 000 euroni olemasolevate aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel 0,10 euro
võrra iga aktsia kohta ehk 0,20 eurolt 0,10 eurole.
Aktsiaseltsi aktsiate koguarv ei muutu ning aktsiate arvestuslik väärtus väheneb
võrdeliselt aktsiakapitali vähendamisega. Aktsiakapitali vähendamise tulemusena
on  AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali suurus 3 600 000 eurot.

Aktsiakapitali vähendamine summas 3 600 000 eurot (0,10 eurot aktsia kohta)
makstakse välja aktsionäridele 27. septembril 2019. AS-le Silvano Fashion Group
kuuluvate oma aktsiate eest aktsiaseltsile väljamakseid ei tehta.

Aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamisest tulenevate väljamaksete saamiseks
õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeriti 04. juulil 2019 a. arveldussüsteemi
tööpäeva lõpu seisuga.


Jarek Särgava
Juhatuse liige
Silvano Fashion Group
Tel +372 680 1396
jarek.sargava@silvanofashion.com (mailto:jarek.sargava@silvanofashion.com)