Teate vaade
Ettevõte AS MERKO EHITUS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 10 sept 2019 08:55:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Kontserni tütarettevõtte juhatuse esimehe volituste lõppemine (AS Merko Ehitus Eesti)
Tekst
AS Merko Ehitus kontserni kuuluva AS Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Keit
Paal on teavitanud ettevõtte nõukogu oma soovist mitte jätkata juhatuse esimehe
positsioonil peale oma teenistuslepingu lõppemist 14. novembril 2019. Keit Paal
jätkab juhatuse esimehena oma ametiaja lõpuni või kuni uue juhi tööle asumiseni.

Keit Paal asus AS Merko Ehitus Eesti juhatuse esimehe ametikohale 2016. aastal
ja on töötanud Merko kontsernis erinevatel positsioonidel alates 2002. aastast.

AS Merko Ehitus Eesti nõukogu tänab Keit Paali panuse eest ettevõtte
arendamisse. Uue juhatuse esimehe otsing on alanud.

Andres Trink
AS Merko Ehitus
Juhatuse esimees

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) (https://group.merko.ee) kontserni kuuluvad
Eesti juhtiv ehitusettevõte AS Merko Ehitus Eesti, Läti turule keskendunud SIA
Merks, Leedu turul tegutsev UAB Merko Statyba ning Norra ehitusettevõte Peritus
Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni
teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2018. aasta lõpu seisuga
andis kontsern tööd 764 inimesele ning ettevõtte 2018. aasta müügitulu oli 418
miljonit eurot.