Teate vaade
Ettevõte AS Tallink Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 06 sept 2019 18:35:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS Tallink Grupp asutas Singapuris tütarettevõtte
Tekst
AS Tallink Grupp asutas sel nädalal 100% osalusega tütarettevõtte Singapuris -
Tallink Asia Pte Ltd - mis on kontserni esimene tütarettevõte Aasias. Ettevõtte
asutamise  eesmärgiks  on  kontserni äritegevuse arendamise ja laienemise
lihtsustamine Aasia riikides.

Tütarettevõtte  loomine  ei  oma  mõju  Tallink  Grupi  konsolideeritud
majandustulemusele. Tütarettevõtte loomine ei ole käsitletav olulise osaluse
omandamisena Nasdaq Tallinn reglemendi osa "Nõuded Emitentidele" tähenduses ega
avalda olulist mõju kontserni tegevusele. AS Tallink Grupp nõukogu ja juhatuse
liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud.


Joonas Joost
Juhatuse nõunik
Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail joonas.joost@tallink.ee