Teate vaade
Ettevõte AS LHV Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 06 sept 2019 08:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri LHV Groupi nõukogu kinnitas aktsia märkimishinnaks 11,5 eurot
Tekst
Lähtudes 21. augustil toimunud aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsusest
kinnitas AS-i LHV Group nõukogu ühe uue aktsia märkimishinnaks plaanitaval
aktsiaemissioonil 11,5 eurot, millest 1 euro on nimiväärtus ning 10,5 eurot
ülekurss. Aktsiate märkimisperiood on plaanitud 11.-25. septembrile 2019.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee (mailto:priit.rum@lhv.ee)