Teate vaade
Ettevõte Skano Group AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 05 sept 2019 21:14:11 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Skano Furniture Factory OÜ (mööbli tootmine ja hulgimüük) võõrandamine
Tekst
Skano Furniture Factory OÜ (mööbli tootmine ja hulgimüük) võõrandamineSkano Group AS nõukogu otsuse alusel müüs Skano Group AS täna oma 100% osaluse
mööbli tütarettevõttes  Skano Furniture Factory OÜ, mis on mööbli tootmisele ja
hulgimüügile suunatud ettevõte. Skano Furniture Factory OÜ ostjaks on Wood
Export OÜ, ettevõte mis on pikki aastaid olnud Skano Furniture Factory OÜ
hankija. Tehingu hinnaks on 100 000 eurot, millega omandab ostja 100% Skano
Furniture Factory OÜ osakapitalist.  Arvestades Skano Furniture Factory OÜ
kohustuste kohandamist suhtes müügihinnaga, siis rahalist ülekannet ei tehta.
Skano Nõukogu liikmete ning Skano Juhatuse liikmete ning ostja vahel seosed
puuduvad.

Peale Skano Furniture Factory OÜ müüki koosneb Skano Group AS järgmistest
tütarettevõtetest: Skano Fibreboard OÜ (puitkiudplaadi tootmine ja müük), Skano
Property OÜ (mis omab ja haldab kinnistut aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu) ning
Skano Furniture OÜ (eestis tegutsev jaekaubanduskett, mis omab kolme kauplust).
Skano Fibreboard OÜ omakorda omab 100% ulatused Soome tütarettevõtet Suomen
Tuulileijona OY (puitkiudplaadi turundamisega tegelev ettevõte Soomes), Skano
Furniture OÜ omakorda omab 100% ulatuses Läti tütarettevõtet SIA Skano ning
Leedu tütarettevõtet UAB Skano LT. Vastavalt reedel 30. augustil avaldatud
börsiteatelike, lõpetatakse Läti ja Leedu poolt opereeritavate kaupluste tegevus
2019 Septembri lõpus.

Mööbli  tootmise  üksuse  müügi  järgselt  sõltuvad  Skano  igapäevased
finantstulemused Skano kiudplaadi äri , Eestis tegutseva mööbli jaeäri  ning
Suur-Jõe 48, Pärnu aadressil asuva üürikinnisvara tulemuslikkusest.

Skano Furniture Factory OÜ on viimase kolme majandusaasta jooksul jõudnud
majandustegevusega järgmiste puhaskahjumi tulemusteni: 677 tuhat eurot aastal
2016, 284 tuhat eurot aastal 2017 ja 532 tuhat eurot aastal 2018.

Müügikäive on viimase kolme majandusaasta jooksul olnud järgnev: 4,2 miljonit
eurot aastal 2016, 3,6 miljonit eurot aastal 2017 ja 3,0 miljonit eurot aastal
2018.

 Skano Furniture Factory OÜ Auditeeritud majandusaasta
 aruande finantsnäitajad (tuhat EUR)            2016  2017  2018
-------------------------------------------------------------------------------
 Müügitulu kolmandatelt osapooltelt             3 228   2 678   2 270

 Grupisisene müügitulu                  1 007    900    736

 Ärikasum/-kahjum                     (658)  (254)  (206)

 Amortisatsioon/ kulum                    210    197    172

 Puhaskasum/kahjum                    (677)  (284)  (532)

 Varad kokku                        4 201   3 950   2 319

 Põhivarad kokku                      1 170    996    832

 Kohustised kokku                      2 321   2 354    979

 Põhivara soetus                        7    18    10

 Intressikulu                         76    80    34

Skano Furniture Factory OÜ kandis käesoleva nädala alguses senise laenukohustuse
ja arvelduskrediidi kohustuse üle Skano Group AS nimele. Ühtlasi andis Skano
Furniture Factory OÜ Skano Group AS-ile üle kõik endiste töötajate hüvistega
seotud kohustused. Peale tehingut kantakse muud Skano Furniture Factory OÜ
kohustused üle ostjale, välja arvatud need mis on korrigeeritud tehingu summa
osas (viidatud kui osakapitali üleandmisega seotud osa).

Skano Furniture Factory OÜ äritegevuses ei ole käesoleva majandusaasta jooksul
olnud märkimisväärseid muutusi. Ühtlasi ei ole Skano Furniture Factory OÜ seotud
juriidilistes vaidlustes.

Skano Furniture Factory OÜ osaluse müük ei ole käsitletav tehinguna seotud
isikuga ja Skano Group AS nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust muul
viisil isiklikult huvitatud.


Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge:

Torfinn Losvik
Juhatuse esimees
Skano Group AS
Telefon: + 372 56 99 09 88
E-mail: torfinn.losvik@skano.com