Teate vaade
Ettevõte AS MERKO EHITUS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 04 sept 2019 15:04:32 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Täiendav kommentaar meedias ilmunud infole
Tekst
Eile, 3. septembril 2019 kajastas meedia Läti ametivõimude tegevust seoses Läti
ehitussektori ettevõtetega. Lisaks eile avaldatud kommentaarile
(https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?messageId=1136376)
kinnitab AS Merko Ehitus järgmist:

 * eile, 3. septembril 2019, viisid kontserni kuuluva ettevõtte SIA Merks
  kontoris läbi haldusmenetluse toiminguid Läti konkurentsinõukogu
  (Konkurences padome) ametnikud;
 * meile teadaolevalt on menetluse eesmärgiks selgitada välja, kas Lätis on
  ehitusettevõtetega seoses aset leidnud konkurentsiseaduse rikkumisi või
  mitte;
 * toimingute raames intervjueerisid ametnikud SIA Merksi juhatuse esimeest
  Oskars Ozoli?shi;
 * SIA Merksi kontoris ei toimunud läbiotsimist, dokumentide võetust ega muid
  sarnaseid toiminguid.

Vastavalt meedias avaldatule toimub Lätis paralleelselt konkurentsinõukogu
haldusmenetlusega ka ehitussektori ettevõtteid puudutav uurimine Läti
korruptsiooni ennetamise ja tõkestamise büroo (Korupcijas nov?rshanas un
apkaroshanas biroja, KNAB) poolt. 3. septembri toimingud SIA Merksi kontoris ei
viidud läbi KNABi ametnike poolt ning meile teadaolevalt ei olnud seotud KNABi
läbiviidava uurimisega.

Merit Kullasepp
Kontserni kommunikatsiooni- ja turundusjuht
AS Merko Ehitus
Telefon: +372 650 1250

AS Merko Ehitus (group.merko.ee (https://group.merko.ee/)) kontserni kuuluvad
Eesti juhtiv ehitusettevõte AS Merko Ehitus Eesti, Läti turule keskendunud SIA
Merks, Leedu turul tegutsev UAB Merko Statyba ning Norra ehitusettevõte Peritus
Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni
teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2018. aasta lõpu seisuga
andis kontsern tööd 764 inimesele ning ettevõtte 2018. aasta müügitulu oli 418
miljonit eurot.