Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 04 sept 2019 08:50:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri PRF: Muutub Trio Trading Ab Oy juhatus ja Heimon Kala Oy tegevjuht
Tekst
Seoses AS-i PRFoods tütarettevõtja Trio Trading Ab Oy juhatuse liikme Pekka
Lahtinen tagasiastumisega, jätkab Trio Trading Ab Oy juhatus alates 03.09.2019
kaheliikmelisena koosseisus Indrek Kasela ja Jarkko Alho. Pekka Lahtinen lahkub
31.10.2019 ka AS-i PRFoods tütarettevõtjast Heimon Kala Oy, kus ta hetkel töötab
tegevjuhina. Heimon Kala Oy uueks tegevjuhiks saab Jarkko Alho. Jarkko Alho on
AS-i PRFoods tütarettevõtjate Vettel OÜ, Trio Trading Ab Oy and Heimon Kala Oy
juhatuse liige.

Jarkko Alho on kalatööstuse pikaajalise kogemusega tippjuht ja on varasemalt
juhtinud Apetit Kala Oy kaladivisjoni (2014-2017). Aastatel 2017-2018 oli Jarkko
Alho Finnforel Oy tegevjuht ja alates 2018. aastast Apetit Ruoka Oy arendusjuht.
Jarkko Alho ei oma AS-i PRFoods aktsiaid.

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee