Teate vaade
Ettevõte AS BALTIKA
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 03 sept 2019 10:58:45 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS Baltika aktsiate ülevõtmispakkumine
Tekst
AS Baltika ("Baltika") suuraktsionär KJK Fund SICAV-SIF teavitas 03.09.2019
börsiteates kohustuslikust ülevõtmispakkumisest kõigi Baltika aktsiate
omandamiseks. Ülevõtmispakkumise tegemise hetkel on KJK Fund SICAV-SIF`il
48 505 991 Baltika aktsiat, mis moodustab 89,69% kõigist Baltika aktsiatest.
Baltika on emiteerinud kokku 54 079 485 nimelist lihtaktsiat, nimiväärtusega
0,10 eurot.

Aktsiate ostuhind on 0,1 eurot ühe aktsia kohta.

Pakkumise aktseptimise tähtaeg algab 3. septembril 2019 ja kestab kuni 2.
oktoober 2019 kell 14:00 (Ida-Euroopa suveaja ehk Eesti aja järgi). Baltika
aktsiate ostuhinna tasumine ja ülekandmine toimub 11. oktoobril 2019.
Ülevõtmispakkumise täpsed tingimused on esitatud ülevõtmispakkumise prospektis
(https://www.fi.ee/et/investeerimine/registrid-ja-nimekirjad/kooskolastatud-
ulevotmispakkumised) ja ülevõtmispakkumise teates.
(https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=902204&me
ssageId=1136215)

Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com