Teate vaade
Ettevõte AS LHV Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 13 aug 2019 08:00:00 +0300
Manused
ASLHV-10002568631-en.pdf
ASLHV-10002568633-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri LHV Groupi 2019. aasta juuli tulemused
Tekst
AS LHV Group teenis juulis 2,5 miljonit eurot konsolideeritud puhaskasumit: AS
LHV Pank teenis sellest 1,9 miljonit eurot ja AS LHV Varahaldus 0,8 miljonit
eurot.

"Juulis jätkusid ka varasemaid kuid iseloomustanud tugevad trendid. Laenumahud
kasvasid 45 miljoni euro ning hoiused 383 miljoni euro võrra, sh Danske tehingu
lõpuleviimiseks hoiuseplatvormide kaudu kaasatud hoiused 99 miljoni euro võrra.
Panga klientide arv suurenes 3000 võrra. Olulisematest sündmustest nimetas
Euromoney LHV Eesti parimaks pangaks, lisaks võttis alates augusti algusest
Riigikassa kasutusele konto LHV Pangas. Juuli kasum oli 2,5 miljonit eurot,
juulis avaldatud finantsplaani edestame peamiselt madalamate laenude
allahindluste tõttu 0,2 miljoni euro võrra. Ühtlasi oleme ette valmistamas
septembris toimuvat aktsiaemissiooni, kus olemasolevad aktsionärid saavad õiguse
juurde märkida uusi aktsiaid," kommenteeris LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval
aadressil: https://investor.lhv.ee/et/aruanded
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1mFnqDoWB2KejDZSlUgzwpDeTT9mbQiJDx4f
XUB-xr0906QjQTl-wrRbGT5t-FYq8op4_adFFy0XhBbYH2K4QNe0_9DgZQdjJXHv7O1GXcg-
2J7QF4dNTKJnqlfBshjnEgbyYrrRomM44qO49B6hZ5yyI6ovNgfdqM6i7la708XUIQBRBDJS5AI4W4Rv
vX3PVvHlYZyWt_7ErLgrVyDbdBqQGMRg-oy2xckotZdwm0JeZp7IXl1qr9xG6ZXXsO6Hokz6J4co76g-
6BK9-9ZMjxN0CUzBiUie_fWCQgJYwFZ6VEHvOxUUO0hGKuekgCfWl2T_2hAvd98VsJqVLOyzABWqg6B3
Erl_v_RmXre8sCzjVGr4393gyDkzn07PcFnaRj6uzOKtAFxHA9WA_LtfGkBhtuuStIdJnqRj1FBd14ln
1PZneOzTuyfNe8oLaeixp8SS6dlGg2o2dmQEa3rhSNXWeuWLj3pg9hOespANRrsVg8V-lpCr-
iPScYQluHuwkmzaCh75FpnbtZd1cgVhdlSNiUZt2jZAKHxmJY5JTAeacQaWSqBVTE-
Vhh4rX8QN0uBPpC0dHsCWzcoRvAj-
JFEdSGecOyh5cBKVrBHshFdENZbfeuta7G0OoKRL0JkYZ7yF5VJ2OfkZyDlJWc95jnC-
2ZVwVzDkinwPdl4sSIN0lR_VlfgMy-hPoBXcK_i8zJ-DIBSsEcEW-
km6lydtCCSVl0HnyXZ2XdbmmQWRKn34c44tEu6i1bsrMvDWI955gj85gPWTJQLkDZC4DY3p-
XaxHyzk5OxQd802IusOuQvKS8wtbIW8RXi9axHYZBDJS37Q6UhftUPPkWENII_rxz-
N73YPQhnqIqeyhY-HlXnUJTCiG76QhSVqLiJAT3ZtH9r0tH8xvQdbEG-4kw5B7Q==).

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV
Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle
420 inimese. LHV pangateenuseid kasutab üle 182 000 kliendi ja LHV hallatavatel
pensionifondidel on 177 000 aktiivset klienti.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee (mailto:priit.rum@lhv.ee)