Teate vaade
Ettevõte AS Inbank
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 09 aug 2019 15:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Muudatused Inbank AS-i juhatuses
Tekst
AS-i Inbank nõukogu valis panga juhatuse liikmeks ning finantsjuhiks Jaanus
Kõusaare, kelle volitused algavad 12.08.2019 ning kutsus juhatusest tagasi
senise riskijuhi Ivar Kallasti. Ivar Kallasti volitused lõppevad 31.08.2019.
Uueks Inbanki riskijuhiks nimetati senine finantsjuht ja juhatuse liige Marko
Varik.

Jaanus Kõusaar liitub Inbanki juhatusega olles töötanud Inbankis
investeerimisprojektide juhina. Varasemalt on Jaanus Kõusaar olnud
finantsdirektor Eesti Meedias ja Saku ning Aldarise Õlletehases ning tegutsenud
finants- ja juhtimisnõustajana nii Eestis kui mitmetes Euroopa riikides.

Pärast Jaanus Kõusaare lisandumist kuulub Inbanki juhatusse alates septembrist
viis liiget: juhatuse esimees Jan Andresoo, riskijuht Marko Varik,
äriprotsesside juht Liina Sadrak, grupi äriarenduse juht Piret Paulus ning
finantsjuht Jaanus Kõusaar.

Jaanus Kõusaar ei kuulu muude äriühingute juhtorganitesse ning käesoleval hetkel
ei kuulu talle Inbanki aktsiaid.?