Teate vaade
Ettevõte EfTEN Real Estate Fund III AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muu oluline informatsioon
Avaldamise aeg 09 aug 2019 08:30:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 31.07.2019
Tekst
EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 31.07.2019 oli
16,00 eurot. NAV suurenes juulis 0,6%. EPRA aktsia puhasväärtus
(raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja
intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli 31.07.2019 seisuga
17,03 eurot. EPRA NAV suurenes juuli jooksul 0,7%.

EfTEN Real Estate Fund III AS teenis juulis 784 tuhat eurot müügitulu, mis on
kuu varasemaga võrreldes 15 tuhat eurot rohkem. Suurenemine tuli peamiselt
hooajalise käibe suurenemisest Saules Miestase kaubanduskeskuse
meelelahutusaladel ning restoranides.

Fondi EBITDA oli juulis 614 tuhat eurot (juunis 589 tuhat eurot).

Fondi puhaskasum on 2019. aasta juulis 429 tuhat eurot (juunis: 1 713 tuhat
eurot). Võrdlusperioodi (juuni) puhaskasum sisaldas kinnisvarainvesteeringute
õiglase väärtuse muutusest saadud kasumit summas 1 460 tuhat eurot.

Selle aasta seitsme kuu jooksul on EfTEN Real Estate Fund III AS teeninud 5,4
miljonit eurot müügitulu (12% ja 0,5 miljonit eurot rohkem kui eelmisel aastal
samal perioodil). Fondi EBITDA on selle aasta esimese seitsme kuu jooksul kokku
4,2 miljonit eurot (11% ja 0,4 miljonit eurot rohkem kui eelmisel aastal samal
perioodil).

Lähtudes fondi dividendipoliitikast, mis näeb ette, et vabast rahavoost
tasutakse minimaalselt 80% aktsionäridele dividendideks, saaks fond 2019. aasta
esimese seitsme kuu kasumilt maksta dividende kokku 1,47 miljonit eurot (35
senti aktsia kohta).

EfTEN Real Estate Fund III AS-i kontodel on juuli lõpu seisuga 14 miljonit eurot
investeerimata omakapitali. Investeerimiseks sobilike projektide leidmine on
fondi juhtkonna esimene prioriteet. Hortes Tähesaju ehitus kulgeb plaanipäraselt
ning uus aianduskeskus avatakse käesoleva aasta neljandas kvartalis

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud varade maht oli 31.07.2019
seisuga 128,9 miljonit eurot (31.12.2018: 108,5 miljonit eurot) ning omakapital
67,6 miljonit eurot (31.12.2018: 50,5 miljonit eurot).


Marilin Hein
Finantsjuht
Tel 655 9515
E-post: marilin.hein@eften.ee