Teate vaade
Ettevõte AS Tallink Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 08 aug 2019 16:30:00 +0300
Manused
TallinkGru-10002563931-en.pdf
TallinkGru-10002563933-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS Tallink Grupp teise kvartali tulemuste tutvustamise veebiseminar
Tekst
8. augustil 2019 toimus AS-i Tallink Grupp veebiseminar, kus juhatuse esimees
Paavo Nõgene, juhatuse liige Harri Hanschmidt ning finantsdirektor Veiko
Haavapuu tutvustasid 2019. aasta teise kvartali tulemusi. AS Tallink Grupp tänab
kõiki veebiseminaril osalejaid.

Veebiseminaril kasutatud inglise keelne presentatsioon on lisatud käesolevale
teatele ning veebiseminari salvestus on kättesaadav siit
(https://youtu.be/5YcfbMHEjhc).Joonas Joost
Juhatuse nõunik
Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail joonas.joost@tallink.ee