Teate vaade
Ettevõte AS BALTIKA
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 08 aug 2019 15:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS Baltika aktsiate avaliku pakkumise esmased tulemused
Tekst
AS Baltika (registrikood 10144415, aadress Veerenni 24, Tallinn, Eesti) kuulutas
15.07.2019 välja 50 000 000 lihtaktsia avaliku pakkumise.

Aktsiate märkimisperiood algas 16.07.2019 kell 10.00 ja lõppes 07.08.2019 kell
14.00.

Märkimisperioodil märgiti 53 379 570 aktsiat, rahalises mahus 5 337 957 eurot.
Kokku esitati 138 märkimiskorraldust.

Aktsiate jaotus kinnitatakse 12. augustil 2019 või sellele lähedasel kuupäeval.


Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com