Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 12 juuli 2019 17:08:14 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri PRF: AS-i PRFoods auditeerimata konsolideeritud müügikäive juuni 2019
Tekst
PRFoodsi 2019. aasta juunikuu auditeerimata esialgne konsolideeritud käive oli
6,78 miljonit eurot, 0,33 miljonit eurot ehk 4,6% vähem kui 2018. aasta juunis.

Grupi ühinemiseelsete ettevõtete käive kahanes aasta võrdluses 0,38 miljonit
eurot, muuhulgas ühe 0,31 miljoni euro suuruse kampaania lükkumisega juulisse.
Suurbritannia ettevõtete käive kahanes 0,16 miljonit eurot ning Trio Trading Ab
Oy käive suurenes 0,21 miljonit eurot.

Grupi müügikäibe vähenemine tuli kuum- ja külmsuitsutatud ning kala ja kalafilee
tootegruppidest, mille käive vähenes vastavalt 0,42 miljonit eurot ja 0,21
miljonit eurot. Muude kalatoodete tootegrupi käive suurenes 0,19 miljonit eurot
ning muu käive 0,11 miljonit eurot.

Kala ja kalafilee tooterühma osakaal kogukäibest vähenes võrreldes eelmise aasta
juunikuuga 1,0 protsendipunkti ning kuum- ja külmsuitsutatud toodete osakaal
4,1 protsendipunkti. Muude kalatoodete osakaal suurenes 3,4 protsendipunkti.

+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+
|Käive toodete lõikes, mln EUR |06 2019|Osakaal, %|06 2018|Osakaal, %|
+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+
|Kala ja kalafilee       |  2,96|  43,70%|  3,18|  44,70%|
+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+
|Kuum- ja külmsuitsutatud tooted|  2,78|  41,03%|  3,20|  45,08%|
+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+
|Muud kalatooted        |  1,03|  15,26%|  0,84|  11,82%|
+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+
|Muu käive           |  0,00|   0,01%| -0,11|  -1,61%|
+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+
|Kokku             |  6,78|  100,00%|  7,10|  100,00%|
+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+

Võrreldes 2018. juuniga vähenes jaekettide ja hulgimüügi kliendigrupi osakaal
käibest vastavalt 2,5 ja 2,7 protsendipunkti. HoReCa käibe osakaal suurenes 3,5
protsendipunkti.

+-------------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Käive kliendigrupiti, mln EUR | 06 2019 | Osakaal, % | 06 2018 | Osakaal, % |
+-------------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Jaeketid           |  2,69 |   39,71% |  3,00 |   42,17% |
+-------------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Hulgimüük           |  2,34 |   34,48% |  2,64 |   37,17% |
+-------------------------------+---------+------------+---------+------------+
| HoReCa            |  1,64 |   24,19% |  1,47 |   20,73% |
+-------------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Muu käive           |  0,11 |   1,62% |  -0,01 |   -0,07% |
+-------------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Kokku             |  6,78 |  100,00% |  7,10 |  100,00% |
+-------------------------------+---------+------------+---------+------------+

Kolme suurima sihtturu käive oli 2019. aasta juunis kokku 6,32 miljonit eurot ja
see moodustas 93,3% kogukäibest.

+------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Käive riigiti, mln EUR | 06 2019 | Osakaal, % | 06 2018 | Osakaal, % |
+------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Soome         |  5,15 |   76,01% |  5,15 |   72,43% |
+------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Suurbritannia     |  0,89 |   13,10% |  1,00 |   14,02% |
+------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Eesti         |  0,28 |   4,18% |  0,34 |   4,82% |
+------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Muud riigid      |  0,46 |   6,72% |  0,62 |   8,73% |
+------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Kokku         |  6,78 |  100,00% |  7,10 |  100,00% |
+------------------------+---------+------------+---------+------------+

Muudest riikidest olid suurima käibega Prantsusmaa (käive 2019 juuni: 0,10
miljonit eurot), Belgia (0,10 miljonit eurot), Kreeka (0,06 miljonit eurot) ja
Rootsi (0,05 miljonit eurot).

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee