Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 12 juuli 2019 08:00:00 +0300
Manused
ASTallinna-10002519171-en.pdf
ASTallinna-10002519173-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri ASi Tallinna Sadam 2019 II kvartali reisijate- ja kaubaveo mahud
Tekst
2019. aasta II kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 5,3 miljonit tonni kaupa
ja 2,9 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas
kaubamaht 4,3% ja reisijate arv 0,1%. Laevakülastuste arv suurenes 3,7% võrra
2039 külastuseni.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul mõjutas teise kvartal
kaubamahu kasvu enim puistlasti kasv, mis tulenes peamiselt uue kaubaoperaatori
PK Terminal poolt puistlastiterminali käivitamisest. ?Vedellasti maht õnnestus
meil hoida eelneva aastaga samal tasemel, mis on jätkuvalt tugeva konkurentsi
tingimustes väga hea saavutus," ütles Kalm.

Reisijate arv kasvas teises kvartalis eelkõige Tallinn-Helsingi liini mõjul.
Poolaasta  kokkuvõttes  suutsime  vähendada ka esimeses kvartalis paljude
reisilaevade plaaniliste hooldustööde tõttu liinilt eemal viibimisest tekkinud
miinust.

Juuni lõpus alustas Muuga-Vuosaari liinil liiklemist Eckerö Line'i laev MS Finbo
Cargo, mis teenindab nii veokeid kui sõidukitega reisijaid, samuti asus sellel
liinil sõidukitega reisijaid teenindama ka Tallink juba liinil oleva laevaga Sea
Wind. Nende uuenduste positiivseid mõjud kajastuvad tulemustes alates kolmandast
kvartalist.

2019. aasta  II kvartali ja poolaasta kaubaveod lastiliikide lõikes ning
reisijate arv liinide lõikes on esitatud järgnevas tabelis:

               II kvartal II kvartal muutus 6 kuud 6 kuud muutus

                  2019    2018      2019  2018

 Kaubavood   lastiliikide
 lõikes
 (tuh tonni)           5 290   5 072  4,3% 10 009 10 091 -0,8%

 Vedellast            2 091   2 063  1,3%  4 045  4 281 -5,5%

 Ro-ro kaubad          1 411   1 410  0,0%  2 685  2 729 -1,6%

 Puistlast            1 134    933 21,6%  1 957  1 784  9,7%

 Kaup konteinerites        458    502 -8,7%   948   951 -0,3%

 Konteinerid TEU        53 691   57 256 -6,2% 113 296 108 922  4,0%

 Segalast             196    164 20,0%   374   346  8,2%

 Mitte-mereline           0     0 41,9%    1    0 134,0% Reisijate  arv  liinide
 lõikes (tuh inimest)      2 907   2 903  0,1%  4 697  4 827 -2,7%

 Tallinn-Helsingi        2 353   2 340  0,5%  3 968  4 026 -1,4%

 Tallinn-Stockholm         265    275 -3,4%   416   491 -15,2%

 Tallinn-Peterburi         25     29 -13,0%   28   31 -11,7%

 Kruiisireisijad
 (traditsiooniline)        241    244 -1,3%   241   244 -1,3%

 Muud                23     15 53,3%   43   34 26,8% Laevakülastuste arv       2 039   1 967  3,7%  3 671  3 676 -0,1%

 Kaubalaevad            483    432 11,8%   904   828  9,2%

 Reisilaevad (sh Ro-Pax)     1 430   1 398  2,3%  2 641  2 711 -2,6%

 Kruiisilaevad
 (traditsioonilised)        126    137 -8,0%   126   137 -8,0%


Täpsem statistika reisijate rahvuse, soo ja liinide lõikes kuude kaupa on
jälgitav Tallinna Sadama kodulehel: http://ts.ee/statistika

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate
komplekse, mida läbis 2018. a 10,6 miljonit reisijat ja 20,6 miljonit tonni
kaupa.  Lisaks  reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte
laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab
parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab
multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust
Eestis  ja  offshore  projektides.  Tallinna  Sadama  gruppi  kuulub  ka
jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2018. a
müügitulu oli 130,6 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,4 miljonit eurot
ning puhaskasum 24,4 miljonit eurot.


Lisainfo:

Marko Raid
Juhatuse liige/finantsjuht
AS Tallinna Sadam
m.raid@ts.ee (mailto:m.raid@ts.ee)