Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA VESI
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 10 juuli 2019 08:30:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Rahvusvahelise vahekohtu otsus AS-i Tallinna Vesi, United Utilities (Tallinn) B.V. ja Eesti Vabariigi vahelise arbitraažimenetluse osas on nüüd kättesaadav ISCID-i kodulehel
Tekst
21. juunil 2019 langetas rahvusvaheline vahekohus otsuse AS-i Tallinna Vesi,
United Utilities (Tallinn) B.V. ja Eesti Vabariigi vahelise arbitraazhimenetluse
osas  seoses  Hollandi  Kuningriigi  ja  Eesti  Vabariigi vahel sõlmitud
investeeringute  soodustamise  ja vastastikuse kaitse lepingu rikkumisega.
Vahekohus otsustas enamushäältega AS-i Tallinna Vesi ja United Utilities
(Tallinn) B.V. nõudeid mitte rahuldada, eriarvamusele jäi üks vahekohtunik.

Otsus on nüüd täismahus kättesaadav Rahvusvahelise Investeeringualaste Vaidluste
Lahendamise        Keskuse        (ICSID)        kodulehel
(https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/14/24).

Riina Käi
Finantsdirektor

AS Tallinna Vesi
(+372) 626 2262
riina.kai@tvesi.ee