Teate vaade
Ettevõte EfTEN Real Estate Fund III AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 08 juuli 2019 16:07:39 +0300
Manused
EfTENReal-10002513591-en.pdf
EfTENReal-10002513593-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 30.06.2019
Tekst
EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 30.06.2019 oli
15,90 eurot. NAV suurenes juunis 3,7%. EPRA aktsia puhasväärtus
(raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja
intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) on 30.06.2019 seisuga 16,92
eurot. EPRA NAV suurenes juuni jooksul 1,9%.

EfTEN Real Estate Fund III AS teenis juunis 770 tuhat eurot müügitulu, mis on
kuu varasemaga võrreldes samal tasemel.

Fondi EBITDA oli juunis 589 tuhat eurot (mais 568 tuhat eurot). EBITDA suurenes
seoses väiksemate kaubanduskeskuste turustuskuludega.

Juunis viis Colliers International Advisors OÜ läbi fondi tavapärase
kinnisvarainvesteeringute hindamisprotsessi. Kinnisvarainvesteeringute väärtus
tõusis ümberhindluste tulemusel 1,46 miljoni euro võrra (1,3%) ning oli
peamiselt seotud paranenud rahavoogude prognoosiga. Colliers International
Advisors OÜ hindamiste kokkuvõte on lisatud käesolevale börsiteatele.

Fondi puhaskasum on 2019. aasta juunis 1 713 tuhat eurot (mais: 367 tuhat
eurot). Puhaskasum kasvas seoses fondi kinnisvarainvesteeringute väärtuse
tõusuga.

Selle aasta esimese poole aasta jooksul on EfTEN Real Estate Fund III AS
teeninud 4,6 miljonit eurot müügitulu (13% ja 533 tuhat eurot rohkem kui
eelmisel aastal samal perioodil), mis on tulnud nii uutest investeeringutest
(Evolution büroohoone, ABC Motorsi müügi- ja teeninduspinnad) kui ka üüritulu
suurenemisest Läti DSV kinnistul pärast juurdeehitust. Fondi EBITDA on selle
aasta esimese kuue kuu jooksul kokku 3,6 miljonit eurot, mis on 12% (387 tuhat
eurot) kõrgem kui eelmisel aastal samal perioodil.

Lähtudes fondi dividendipoliitikast, mis näeb ette, et vabast rahavoost
tasutakse minimaalselt 80% aktsionäridele dividendideks, saaks fond maksta
2019. aasta esimese poolaasta kasumilt kokku dividende 1 248 tuhat eurot (30
senti aktsia kohta).

EfTEN Real Estate Fund III konsolideeritud varade maht oli 30.06.2019 seisuga
128,2 miljonit eurot (31.12.2018: 108,5 miljonit eurot) ning omakapital 67,1
miljonit eurot (31.12.2018: 50,5 miljonit eurot).
Marilin Hein
Finantsjuht
Tel. 655 9515
E-post: marilin.hein@eften.ee