Teate vaade
Ettevõte AS LHV Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Uute aktsiate emiteerimine
Avaldamise aeg 08 juuli 2019 08:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Töötajate optsiooniprogrammi realiseerimisega seotud aktsiaemissiooni märkimistulemused
Tekst
AS-i LHV Group töötajate optsiooniprogrammi realiseerimisega seotud
aktsiaemissioonist võttis osa 48 LHV endist ja praegust töötajat, kes märkisid
kokku 237 594 aktsiat 712 782 euro eest. Seega märgiti aktsiaemissioon
optsioonisaajate poolt 100% täis.

Lähtuvalt aktsiaemissiooni märkimistulemustest kinnitas AS-i LHV Group juhatus
oma 5. juuli otsusega ettevõtte aktsiakapitali suurendamise lõpliku ulatuse
alljärgnevalt:

  * AS-i LHV Group aktsiakapitali suurendatakse 237 594 euro võrra, mille
    tulemusena suureneb ettevõtte aktsiakapital 26 016 485 eurolt 26 254 079
    eurole;
  * Aktsiakapitali suurendamise käigus lastakse välja 237 594 uut AS-i LHV Group
    lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ühe aktsia kohta.

Kuna aktsiaemissioon märgiti 100% täis, puudub vajadus märkimata jäänud aktsiate
tühistamiseks.

Kõik aktsiaemissiooni käigus emiteeritud AS-i LHV Group uued aktsiad
noteeritakse Nasdaq Tallinna börsil päeval, mis järgneb päevale, mil LHV on
teavitanud Nasdaq Tallinnat aktsiakapitali suurendamise äriregistrisse
kandmisest.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee (mailto:priit.rum@lhv.ee)