Teate vaade
Ettevõte Arco Vara AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 02 juuli 2019 15:54:53 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Arco Vara AS dividendimakse ex-päev
Tekst
Arvestades, et dividende saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse
05.07.2019 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga, informeerib
Arco Vara AS, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on
04.07.2019. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud
saama dividende 2018. majandusaasta eest.

Arco Vara AS maksab dividende aktsionäridele netosummas 0,01 eurosenti ühe
aktsia kohta 12.07.2019.


Evelin Kanter
Peajurist
Arco Vara AS
+372 6144 630
evelin.kanter@arcovara.com