Teate vaade
Ettevõte AS BALTIKA
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 27 juuni 2019 09:45:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Meelis Milder lahkub AS Baltika tegevjuhi ametikohalt
Tekst
AS Baltika teavitab muudatusest juhatuses seoses tegevjuhi Meelis Milderi
tagasiastumise sooviga, mille ettevõtte nõukogu 2019. aasta 26. juuni otsusega
rahuldas. Samal kuupäeval lõppesid Meelis Milderi juhatuse liikme volitused.
Meelis  Milder  jätkab 26. juunil 2019 sõlmitud üheaastase lepingu alusel
ettevõtte nõukogu nõunikuna.

Ümberkorralduste  tulemusena  jätkab  AS  Baltika juhatus kaheliikmelisena
koosseisus Mae Hansen, kes vastutab tegevjuhi positsioonis müügi, turunduse ja
jaeäri puudutavate protsesside eest, ning Maigi Pärnik-Pernik, kes vastutab
tootearenduse ja tugifunktsioonide eest.

Meelis Milder on töötanud AS-i Baltika tegevjuhina alates 1987. aastast.
"Teavitasime   tänavu   börsi  ja  avalikkust  uuest  tegevus-  ja
finantseerimisplaanist, mis on Baltika ajaloo üks radikaalsemaid samme. Jõulised
ja julged lähiaastate eesmärgid on andnud meie töötajatele, klientidele ja
partneritele vajaliku signaali, et Baltika on muutumas. Mul on hea meel, et see
plaan on saanud heakskiidu ka aktsionäridelt. Andsin juba kevadel mõista, et
minu roll tulevikus võiks muutuda ning mõistlik on see muutus viia ellu nüüd,
kus oleme juhatuse liikmetega edasised vastutusvaldkonnad kokku leppinud,"
kommenteeris Meelis Milder.

AS Baltika nõukogu esimees Jaakko Salmelin tänab nõukogu nimel Meelis Milderit
olulise panuse eest Baltika juhtimisse ning jätkuva toetuse eest. "Meelis
Milderil oli võtmeroll Baltika strateegilise pöörde ellu kutsumisel. Tema
laialdased teadmised ning pikaajaline kogemus moeäris on suure väärtusega ning
mul on hea meel, et saame tema nõuannetele ja toetusele tugineda ka edaspidi,"
ütles Jaakko Salmelin.


Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com