Teate vaade
Ettevõte AS BALTIKA
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 26 juuni 2019 09:18:09 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS Baltika aktsiate märkimiseks eesõigust omavate aktsionäride nimekirja fikseerimise ex-päev
Tekst
AS Baltika (väärtpaberi lühinimi BLT1T, ISIN kood EE3100145616) fikseerib
aktsionäride  nimekirja  uute  aktsiate  märkimise  eesõiguse  määramiseks
(https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=884745&me
ssageId=1113615)01.07.2019 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Ülaltoodust lähtudes on väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev)
28.06.2019.

AS  Baltika  suurendab aktsiakapitali, emiteerides täiendavalt viiskümmend
miljonit  (50  000 000) nimelist  lihtaktsiat nimiväärtusega 0,10 eurot ja
pakkumishinnaga 0,10 eurot.

Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com