Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 14 juuni 2019 12:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri PRF: Muudatused AS-i PRFoods tütarettevõtjate juhatustes
Tekst
Jarkko Alho valitakse alates 01.07.2019 AS-i PRFoods tütarettevõtjate Vettel OÜ,
Trio Trading Ab Oy ja Heimon Kala Oy juhatuse esimeheks. Samuti valitakse Jarkko
Alho  alates  01.07.2019 Rootsi tütarettevõtja Överumans Fisk AB juhatuse
liikmeks.

Jarkko Alho on kalatööstuse pikaajalise kogemusega tippjuht ja on varasemalt
juhtinud Apetit Kala Oy kaladivisjoni (2014-2017). Aastatel 2017-2018 oli Jarkko
Alho Finnforel Oy tegevjuht ja alates 2018-ndast aastast Apetit Ruoka Oy
arendusjuht. Jarkko Alho ei oma AS-i PRFoods aktsiaid.

Jarkko Alho ülesanneteks on AS-i PRFoods Eesti ja Soome ettevõtete äritegevuste
ühendamine ning sünergiate loomine, eriti tootearenduses ja müügis nii koduturul
kui ka eksportturgudel.

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee (mailto:investor@prfoods.ee)
www.prfoods.ee (http://www.prfoods.ee)