Teate vaade
Ettevõte Arco Vara AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 13 juuni 2019 14:08:22 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Kodulahe naaberkrundi detailplaneering on vastu võetud
Tekst
Tallinna Linnavalitsus võttis 12.06.2019 vastu Arco Vara tütarfirmale Kodulahe
II OÜ kuuluva, aadressil Paldiski mnt 74 asuva krundi detailplaneeringu.
Paldiski mnt 74 kinnistu suurus on 9793 m(2) ja oodatav brutoehitusmaht (GBA) on
11700 m(2). Detailplaneeringu vastuvõtmisega kinnitas Tallinna Linnavalitsus, et
detailplaneering vastab õigusaktidele ja linna ruumilise arengu eesmärkidele.
Järgnevalt  korraldab  Tallinna  Linnavalitsus  detailplaneeringu  avaliku
väljapaneku.

Kristel Tumm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4662
kristel.tumm@arcovara.com (mailto:kristel.tumm@arcovara.com)