Teate vaade
Ettevõte Arco Vara AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Avaldamise aeg 13 juuni 2019 11:32:40 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Arco Vara AS-i korralise üldkoosoleku otsused
Tekst
13.06.2019 toimunud Arco Vara AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek võttis
vastu järgmised otsused:

1.    Kinnitada Arco Vara AS-i 2018. aasta majandusaasta aruanne.

2.    Katta 31.12.2018 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 543 700 eurot
eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;

Maksta  dividendi  0,01 eurot  aktsia  kohta,  kokku summas 89 984 eurot.
Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga
5. juulil 2019 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend
makstakse aktsionäridele 12. juulil 2019 ülekandega aktsionäri pangaarvele.


Arco Vara AS dividendimakse ex-päev

Arvestades, et dividende saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse
5. juulil  2019 Nasdaq  CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga,
informeerib Arco Vara AS, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-
päev) on 4. juulil 2019. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud
isik õigustatud saama dividende 2018. majandusaasta eest.


Kristel Tumm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4662
kristel.tumm@arcovara.com