Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 13 juuni 2019 09:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS Tallinna Sadam ja PK Terminal OÜ sõlmisid lepingud puist- ja segalasti terminali rajamiseks Muuga sadamasse
Tekst
AS Tallinna Sadam (edaspidi ?Tallinna Sadam") ja PK Terminal OÜ (edaspidi ?PK
Terminal") sõlmisid 12. juunil 2019. a koostöölepingu ja hoonestusõiguse lepingu
puist- ja segalasti terminali rajamiseks Muuga sadamasse, mis tegeleb ümarpuidu,
puidugraanuli, metallitoodete ja killustiku käitlemise ja ladustamisega.

Lepingutega võeti üle endise teraspleki galavaniseerimistehase kasutuses olnud
kahe kai ja nende tagalaala kasutusõigused ning lisaks ka Koorma 2 kinnistu.
Rajatava puist- ja segalasti terminali kogupindala on 4,4 ha. Lepingud sõlmiti
tähtajaga 20 aastat, millele lisandub pikendamise võimalus 15 aastat.

Terminali planeeritud võimsus on kuni 500 000 tonni aastas, milleni  on kavas
jõuda kolme järgneva aasta jooksul. Tallinna Sadamale tähendab uue terminali
rajamine  täiendavat  tulu  lisanduvate  laevakülastuste  pealt makstavate
sadamatasude ning kauba- ja maa kasutuse tasude näol. Hinnanguline tulu sõlmitud
lepingutest on kokku 14,6 mln eurot 20 aasta jooksul.

PK Terminal kuulub Rootsis ja Balti riikides tegutsevasse Palgardi Kraana
Gruppi, mille peamisteks tegevusaladeks on laadimis- ja lossimistööd ning
materjalide transport sadamates, ladudes ja terminalides. Varem Kunda sadamas
puistlasti laoteenuste ja transpordiga tegelenud PK Terminal toob Muuga sadama
terminali kaasaegse tehnoloogia ja superstruktuuri, investeerides terminali
arendusse  üle  5 mln  euro,  võttes  seejuures  kasutusse uue kaasaegse
laadimistehnika.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate
komplekse, mida läbis 2018. a 10,6 miljonit reisijat ja 20,6 miljonit tonni
kaupa.  Lisaks  reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte
laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab
parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab
multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust
Eestis  ja  offshore  projektides.  Tallinna  Sadama  gruppi  kuulub  ka
jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2018. a
müügitulu oli 130,6 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,4 miljonit eurot
ning puhaskasum 24,4 miljonit eurot.


Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)