Teate vaade
Ettevõte Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 11 juuni 2019 15:15:00 +0300
Manused
BalticHori-10001970941-en.pdf
BalticHori-10001970943-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Baltic Horizon Fondi teade osakuomanike korralise üldkoosoleku tulemuste kohta
Tekst
11. juunil 2019 toimus Tallinnas, Eestis Baltic Horizon Fondi osakuomanike
korralise üldkoosoleku korduskoosolek.

Korduskoosolek kutsuti kokku, sest algsel üldkoosolekul 21. mail 2019 ei tulnud
kokku vajalikku kvoorumit. Kooskõlas Baltic Horizon Fondi reeglite punktiga
10.11 on korduskoosolekul võimalik otsus vastu võtta hoolimata koosolekul
esindatud häälte arvust, kui Fondi reeglites pole kirjeldatud teisiti.

Osakuomanikud otsustasid pikendada nõukogu liikme David Bergendahl´i volitusi
määramata tähtajaks.

Otsuse poolt pikendada nõukogu liikme David Bergendahl´i volitusi määramata
tähtajaks hääletas 100% koosolekul esindatud häältest (198,220 häält). Otsusele
vastuhääli ei antud. Seega oli otsus vastuvõetud.

Koosolekul esitatud ettekanne on lisatud teate manusena. Koosoleku protokoll
tehakse kättesaadavaks seitsme päeva jooksul Baltic Horizon Fondi kodulehekülje
vahendusel.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fondi fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com (mailto:tarmo.karotam@nh-cap.com)
             (mailto:tarmo.karotam@nh-cap.com)www.baltichorizon.com
(http://www.baltichorizon.com)
 (http://www.baltichorizon.com)
Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond,
mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine:   GlobeNewswire,   Nasdaq   Tallinn,   Nasdaq   Stockholm,
www.baltichorizon.com