Teate vaade
Ettevõte AS LHV Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 11 juuni 2019 08:00:00 +0300
Manused
ASLHV-10001969491-en.pdf
ASLHV-10001969493-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri LHV Groupi 2019. aasta mai tulemused
Tekst
AS LHV Groupi puhaskasum oli maikuus 2,7 miljonit eurot: AS LHV Pank teenis mais
2,0 miljonit eurot ja AS LHV Varahaldus 0,7 miljonit eurot puhaskasumit.

?Vaadates tulemusi tervikuna, oli maikuu näol tegemist LHV ajaloo ühe tugevaima
kuuga. Laenumahtude kasv summas 60 miljonit eurot oli ajaloo kiireim, ühtlasi
suurenesid hoiused 271 miljoni euro võrra. Hoiuste kasvu põhjuseks oli Danske
eralaenude portfelli soetamise finantseerimise vajadus, mistõttu on hoiuste
suurenemist oodata ka järgnevatel kuudel. Pangas avas konto 2800 uut klienti,
olemasolevate klientide aktiivsus kasvas kõrgeimale tasemele. Pensionifondides
avaldasime uued tingimused, mis näevad ette investeerimispiirangute leevendamist
ning lubavad meil senisest enam siseneda ka turuvälistesse eeldatavalt kõrgema
tootlusega investeeringutesse," kommenteeris LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval
aadressil: https://investor.lhv.ee/et/aruanded
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=5ZLF9xaLsWr6P1N5Fq3lFFfpS3Za1rE8oGhT
pffMDe5NQQlhoJnMZuCOV-fgXTN9bhsIkptBN-
Fcu7m5f22XKoUIbB5jh9cRemSTwgWX8Nm1ubmd1J6LIuLABqhcDl_eWNOzo20VaFbjac_ZEa9r9CrdWW
IjlV5-
zDNa6G811OoGRih9Y4Y9UJrbCDFX2aBpJoiG64hlQfFybJiD9f8x518rGfV9y8oGI74s_f4bioU7N0W8
SrOvVPhleL-
4zjW2EjaQSHxbYJBVLqoNI3t1JifU9KRw60_0ukJd1YRgc_h3YcVMrUcx3MldrREK8HGsTxvt9dOB1Mn
q2P4ZbCVfJ77Lji_0eXQ-
bSVPesaXytutMQfl5F6LWCoAmJsctBNdlwfEgPKKfZWuLWLz0hxmmlv4a0qCVPgKz_PMx6azs1tXfZoU
4WTtgfsjSHsp2DV24FJ1UBzVeazHSdkMDmoKAekIus6dSHKphe8eBIK-
QP1SlV0fdiBWqQ4MFWCZ_F9eeXsY0furYUGR2_RrahdbYzMSkKl-qz-qZXkgR2Rm47jZcq2o-
YDY0LTS19Fm-cxA).

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV
Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle
400 inimese. LHV pangateenuseid kasutab 177 000 klienti ja LHV hallatavatel
pensionifondidel on 177 000 aktiivset klienti.Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=nK9Cb4iHcnf0JoefmNqrFO5QYPG-
uYBmrNCz6WevolW5mmDhTEbO_qiYn23PXlN9RwRL7X7_bm4eFTNzAzBvQQ==)