Teate vaade
Ettevõte EfTEN Real Estate Fund III AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 10 juuni 2019 16:07:52 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 31.05.2019
Tekst
EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 31.05.2019 oli
15,34 eurot. NAV suurenes mais 0,7%. EPRA aktsia puhasväärtus (raamatupidamislik
puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide
õiglast väärtust arvestamata) on 31.05.2019 seisuga 16,60 eurot (30.04.2019:
16,46 eurot). EPRA NAV suurenes mai jooksul 0,9%.

EfTEN Real Estate Fund III AS teenis mais 776 tuhat eurot müügitulu, mis on kuu
varasemaga võrreldes samal tasemel, kuid sisaldab 21 tuhat eurot üüritulu
langust ja 20 tuhat eurot haldustegevuse tulude tõusu. Üüritulu langes seoses
Evolution büroohoone ühe üürilepingu lõppemisega, mis jättis vabaks 2319 m2
kontoripinda. Vabaks jäänud pinnast on mai lõpu seisuga üürilepingud sõlmitud
549 m2-le, mille alusel hakkab fondile üüritulu laekuma alates juulist 2019.
Antud üürilepingu lõppemine oli fondi juhtkonnale teada juba hoone soetusel
eelmisel aastal. Vakantsed pinnad plaanime üürilepingutega täita aasta lõpuks.

Fondi EBITDA oli mais 568 tuhat eurot (aprillis 594 tuhat eurot). EBITDA vähenes
seoses Evolution büroohoone vakantsuse suurenemisega.

Fondi puhaskasum on 2019. aasta mais 367 tuhat eurot (aprill: 251 tuhat eurot).
Kuu varasemaga võrreldes on puhaskasumi kasv seotud madalama tulumaksukuluga,
mis oli aprillis kõrgem tänu fondi dividendide väljakuulutamisele.

Selle aasta esimese viie kuu jooksul on EfTEN Real Estate Fund III AS teeninud
3,9 miljonit eurot müügitulu (16% ja 507 tuhat eurot rohkem kui eelmisel aastal
samal perioodil), mis on tulnud nii uutest investeeringutest (Evolution
büroohoone, ABC Motorsi müügi- ja teeninduspinnad) kui ka üüritulu suurenemisest
Läti DSV kinnistul pärast juurdeehitust. Fondi EBITDA on selle aasta esimese
viie kuu jooksul kokku 3 037 tuhat eurot, mis on 15% (391 tuhat eurot) kõrgem
kui eelmisel aastal samal perioodil.

Lähtudes fondi dividendipoliitikast, mis näeb ette, et vabast rahavoost
tasutakse minimaalselt 80% aktsionäridele dividendideks, saaks fond maksta
2019. aasta esimese viie kuu kasumilt kokku dividende 1 007 tuhat eurot (31
senti aktsia kohta).

EfTEN Real Estate Fund III konsolideeritud varade maht oli 31.05.2019 seisuga
111,5 miljonit eurot (31.12.2018: 108,5 miljonit eurot) ning omakapital 49,4
miljonit eurot (31.12.2018: 50,5 miljonit eurot).
Marilin Hein
Finantsjuht
Tel. 655 9515
E-post: marilin.hein@eften.ee