Teate vaade
Ettevõte Nordecon AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muudatused aktsialiikidega esindatud õigustes
Avaldamise aeg 06 juuni 2019 16:30:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Nordecon AS dividendimakse ja aktsiakapitali vähendamise makse ex-päev
Tekst
Nordecon AS (väärtpaberi lühinimi NCN1T, ISIN kood EE3100039496) fikseerib
aktsionäride nimekirja dividendi maksmiseks ja aktsiakapitali vähendamise makse
tegemiseks
(https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=892191&me
ssageId=1123142) 12.06.2019 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Ülaltoodust lähtudes on väärtpaberitega seotud mõlema õiguse muutumise päev (ex-
päev) 11.06.2019. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik
õigustatud saama ei dividende 2018. majandusaasta eest ega makset aktsiakapitali
vähendamise eest.

Nordecon AS maksab dividendi 0,06 eurot aktsia kohta hiljemalt 21.06.2019.

Makse aktsiakapitali vähendamise eest summas 0,06 eurot aktsia kohta tehakse
aktsionäridele mitte varem kui kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise
äriregistrisse kandmisest, kuid hiljemalt kolme kuu ja 14 kalendripäeva
möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest tingimusel, et
võlausaldajate tähtaegselt esitatud nõuded on tagatud või rahuldatud.

Nordeconi            kontsern            (www.nordecon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ySWTh4TUUnbVmvQnmwcrADgz5AXxuNov_yWq
eaPmDOO4FF8eHEJ8MWpgZcTugvJbA_cg216WMLABJEW9UdgbEw==)) hõlmab ettevõtteid, mis
on  keskendunud  hoonete  ja  rajatiste  ehitamise projektijuhtimisele ja
peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas,
Soomes ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub
Tallinnas, Eestis. Kontserni 2018. aasta konsolideeritud müügitulu oli 223
miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 660 inimesele. Alates
18.05.2006 on  emaettevõtte  aktsiad  noteeritud  NASDAQ  Tallinna  Börsi
põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: andri.hobemagi@nordecon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=DVKItyZQLnFX_jH16jdyYdX5qgGCxverXb1m
gPXVd7HDYU0raPUF_yVLqLTDlFKd0QycutslRMfYO-
vWOtsr7LDX9rzoDNXG37q1_1SujyCt2VZIdED4PiRU74zcr1ll)
www.nordecon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ySWTh4TUUnbVmvQnmwcrAONJpvVr4f_u7eUq
oSEm_68rUAyB4gcUH1fpQTjYmZ7C1MxGIJ9vD0apU24zECE01g==)