Teate vaade
Ettevõte AS Tallink Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Dividendide jaotus ja maksmine
Avaldamise aeg 06 juuni 2019 09:45:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS-i Tallink Grupp dividendi ja aktsiakapitali vähendamisega seotud väljamaksete ex-päev on 19.06.2019
Tekst
AS Tallink Grupp fikseerib nii dividendiõigust omavate aktsionäride nimekirja
kui  aktsiate arvestusliku väärtuste vähendamisest tulenevate väljamaksete
saamiseks õigustatud aktsionäride nimekirja 20.06.2019 arveldussüsteemi tööpäeva
lõpu seisuga.

Ülaltoodust lähtudes on väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev)
19.06.2019. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad (ISIN: EE3100004466) ega
Soome väärtpaberite hoidmistunnistused (inglise keeles: Finnish share depositary
receipt, ?FDR"; ISIN FI4000349378) omandanud isik õigustatud saama dividende
2018. majandusaasta eest ega 23.05.2019 toimunud aktsionäride üldkoosolekul
otsustatud aktsiakapitali vähendamisega seotud väljamakseid.

Seoses väärtpaberite õiguste muutumisega ei toimu perioodil 18-20.06.2019
(piiratud periood) aktsiate ja FDRide konverteerimist. Muutunud õigustega
väärtpaberite konverteerimine on taas võimalik alates 21.06.2019. Enne piiratud
perioodi instrueeritud, kuid mitte toimunud tehingute puhul tuleb pärast
piiratud perioodi muutunud õigustega väärtpaberite tehingud uuesti instrueerida.

AS Tallink Grupp maksab 33 494 102,00 eurot dividendi (0,05 eurot aktsia kohta)
3.07.2019.

23. mail 2019 toimunud aktsionäride üldkoosolek otsustas vähendada AS Tallink
Grupp  aktsiakapitali  aktsiate  arvestusliku  väärtuse  vähendamise teel.
Aktsiakapitali vähendamisel makstakse aktsionäridele välja kokku 46 891 742,80
eurot  (0,07  eurot  aktsia kohta). Aktsaikapitali vähendamise tulemusena
väljamakse tegemisele eelnevad toimingud vastavalt äriseadustikule on järgmised:

1) võlausaldajate teavitamine aktsiakapitali vähendamise otsusest ja teate
avaldamine Ametlikes Teadaannetes 30.05.2019;
2) aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmise avalduse esitamine mitte
enne kui kolm kuud pärast võlausaldajate teavitamist;
3) aktsiakapitali vähendamise väljamakse aktsionäridele mitte enne kui kolme kuu
möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest.

Lähtudes eelnevast ning hinnates Äriregistri registritoiminguteks kuluda võivat
aega makstakse aktsiakapitali vähendamine summas 46 891 742,80 eurot (0,07 eurot
aktsia kohta) aktsionäridele välja eeldatavalt 2019 detsembris. Täpse aja
selgudes teavitatakse aktsionäre vastava börsiteatega.


Joonas Joost
Juhatuse nõunik
Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp
Sadama 5/7
10111 Tallinn
E-mail joonas.joost@tallink.ee