Teate vaade
Ettevõte EfTEN Real Estate Fund III AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muu oluline informatsioon
Avaldamise aeg 05 juuni 2019 08:05:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri EfTEN Real Estate Fund III AS-i uute aktsiate jaotuse kinnitamine
Tekst
EfTEN Real Estate Fund III AS(registrikood 12864036, aadress A. Lauteri tn
5, 10114 Tallinn)  üldkoosolek otsustas 17.04.2019 suurendada aktsiakapitali
1 000 000 uue lihtaktsia väljalaskmise teel. Aktsiate märkimisperiood algas 16.
mail 2019 ja lõppes 31. mail 2019. Kokku osales 2 012 märkijat, sh 1 014 fondi
senist aktsionäri.

Täna otsustas EfTEN Real Estate Fund III AS-i nõukogu märgitud aktsiate
jaotamise investoritele. Kõigepealt jaotati 820 489 uut aktsiat fondi senistele
aktsionäridele, vastavalt prospektis toodud märkimise eesõigusele. Ülejäänud
179 511 aktsia osas määrati märkimiskorralduse laeks 10 000 aktsiat ning kõigile
investoritele jaotati aktsiaid vastavalt nende märkimise proportsioonile kogu
märkimiste mahust.


Viljar Arakas
Juhatuse liige
Tel 655 9515
E-post: viljar.arakas@eften.ee