Teate vaade
Ettevõte AS LHV Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 04 juuni 2019 09:01:19 +0300
Manused
ASLHV-10001960121-en.pdf
ASLHV-10001960122-en.pdf
ASLHV-10001960123-en.pdf
ASLHV-10001960124-en.pdf
ASLHV-10001960126-et.pdf
ASLHV-10001960127-et.pdf
ASLHV-10001960128-et.pdf
ASLHV-10001960129-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS LHV GROUP ALLUTATUD VÕLAKIRJADE PÕHIPROSPEKTI TEISE LISA REGISTREERIMINE
Tekst
AS LHV Group teavitab teise lisa registreerimisest 29.10.2018 allutatud
võlakirjade programmi põhiprospektile (Põhiprospekt) Finantsinspektsiooni
juhatuse poolt. Põhiprospekti teises lisas kajastatakse kavandatava Danske Bank
A/S Eesti filiaali eraisikute laenuüksuse omandamise informatsiooni ning
täpsustatakse vastavalt ka Põhiprospekti alusel pakutavate allutatud võlakirjade
pakkumise põhjuseid ning tulu kasutamist ja kajastatakse muid hiljutisi
sündmusi, millest on investoreid börsi vahendusel eelnevalt teavitatud.

Eelnevast tulenevalt on täiendatud ka 22.05.2019 väljakuulutatud ja vahemikus
05.06.2019-21.06.2019 toimuva AS-i LHV Group allutatud võlakirjade avaliku
pakkumise (Pakkumine) lõplike tingimuste kokkuvõtte elemente D2 ja E2b ning
eesti keelse kokkuvõtte elemente D2 ja E2b.

Põhiprospekti teine lisa koos eesti keelse kokkuvõttega on avalikustatud ning
need on elektroonilises vormis kättesaadavad LHV veebilehel
aadressil https://investor.lhv.ee/ ja Finantsinspektsiooni veebilehel
aadressil https://www.fi.ee/. Lisaks eelnevale on Põhiprospekti teine lisa
kättesaadav Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. LHV allutatud võlakirjade
tingimused ning Pakkumise lõplikud tingimused ning kokkuvõtte tõlge eesti keelde
on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad LHV
veebilehel aadressil https://investor.lhv.ee/.

Enne LHV allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda Põhiprospekti,
selle lisade ja pakkumise lõplike tingimustega tervikuna.Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee