Teate vaade
Ettevõte AS Inbank
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 15 mai 2019 20:32:48 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Inbank ja Mokilizingas sõlmisid ühinemislepingu
Tekst
Täna, 15. mail 2019. aastal sõlmisid AS Inbank ning tema tütarettevõtja Akcin?
bendrov? "Mokilizingas" piiriülese ühinemislepingu, mille käigus Mokilizingas
ühineb Inbankiga.

Ühinemise tulemusena lõpeb Mokilizingase tegevus ning Inbank saab Mokilizingase
õigusjärglaseks. Kõik Mokilizingase varad, õigused ja kohustused lähevad üle
Inbankile kuupäeval, mil ühinemine registreeritakse Eesti äriregistris.

Ühinemine toimub kooskõlas piiriülese ühinemislepingu ning Eesti ja Leedu
seadustega ning sõltub sellest, kas Eesti Finantsinspektsioon ja Leedu Keskpank
annavad selleks vajalikud load. Vastavate lubade saamine Finantsinspektsioonilt
ja Leedu Keskpangalt on ühinemise lõpule viimise eeltingimuseks.

Ühinemise  eesmärgiks  on lihtsustada ja ühtlustada kontserni juriidilist
struktuuri ning luua kulutõhusam juhtimissüsteem. Leedus soovib Inbank tegevust
jätkata filiaali vormis.

Kavandatav ühinemine on kontsernisisene ning selle käigus ei muudeta Inbanki
varade hulka, sisu ega olemust. Ühinevate äriühingute majandustulemused on
konsolideeritud Inbanki tasandil ja tehtud kättesaadavaks kõigile Inbanki
investoritele Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu.

Ühinemise järel jätkab Inbank tegevust AS Inbank ärinime all.

2015. aastal  pangana  tegutsemist  alustanud  Inbank pakub teenuseid oma
internetipanga ja partnervõrgustiku kaudu. Inbank tegutseb Eesti, Läti, Leedu ja
Poola tarbijafinantseerimise turul. Lisaks kaasatakse rahvusvahelisi hoiuseid
Saksamaa, Austria ja Hollandi turult.

Lisainfo:

Kristin Pihu
Inbank AS
Turundus- ja kommunikatsioonijuht
+372 5348 2436
kristin.pihu@inbank.ee